HAO Steinkjer!

Et godt utvalg av bidragsytere, her i gang med nettverksbygging på frokostmøte hos generalpartner Sparebank1SMN

«Kainn Steinkjermartnan få lån ein truck av dåkk ei vækka i august?» Dette er ett av tusen spørsmål martnaskomiteen stiller til lokalt næringsliv under forberedelsene. Svaret vi får er stort sett ja. Uten alle disse ja’ene kunne vi ikke skapt folkeliv, handel og fest. Det løftes i flokk for å utvikle Steinkjermartnan.

Som i resten av landet består næringslivet i Steinkjer for det meste av små og mellomstore bedrifter. Næringslivet er blodåra i byen vår. Uten at noen satser på å skape bedrifter og verdier i Steinkjer har vi ingen arbeidsplasser, ingen lag og foreninger og i hvert fall ingen Steinkjermartna!

En nervøs stemme spør: «Vi trøng så gæli ei ny hjemmesi’. Kainn dåkk lag deinn te oss, som ein del av ei samarbeidsavtale?» «Ja, klart det!»

Folkelig og engasjert

«Hao» er det lokale og retro alternativet til å si «hei» når en treffer kjente. Nå gjør vi hilsningen litt til vår, ved å ta den inn i ny merkevareplattform og profil. Nye hjemmesider er også på trappene, og vi ønsker at uttrykket skal speile våre verdier: Engasjert, folkelig og profesjonell.

Gjennom det siste året har Steinkjermartnan fått en ny organisasjon, men har fortsatt sitt mandat:  «Vi skal skape en anledning som gir kommersielle muligheter for næringslivet og frivillige lag- og foreninger.» Vi bygger derfor videre på det gode arbeidet som den fordums handelsstandsforening, Steinkjer næringsforum og martnaskomiteer har gjort før om årene: Vi murer opp stein på stein for å skape et bærekraftig og solid arrangement som skal gi små og store martnasgjester bolyst og gode opplevelser. Her skal det bli folkeliv, handel og fest – Steinkjer sentrum skal vise seg fra smørsida! Vi har som mål at 70% av utstillerne og selgerne på Steinkjermartnan skal være kortreiste. Det greide vi i 2022! Klarer vi flere i år?

Martnasmagi, gode minner og sosial bærekraft

Barna som vokser opp i Steinkjer er framtidas innbyggere og hjemflyttere, og barnefamilier er det mange av i martnasgatene. Steinkjermartnan er som ett av regionens eldste arrangementer en tradisjonsbærer, og mange voksne Steinkjerbygg får stjerner i øynene av sine martnasminner. De tar derfor med sine barn og barnebarn til bygatene for å finne igjen magien, spise sukkerspinn og ta lodd.

Få har ubegrenset med tivolibilletter, og mange har ikke råd til alt som frister. Vi som arrangerer Steinkjermartnan strekker oss langt for å ha et stort gratistilbud til barn og unge, så du skal få minnerike dager og opplevelser uavhengig av om noen har vippset deg eller ikke. Støtten vi mottar, samarbeid med ungdomsklubben Huze, Steinkjer kommune og frivillige organisasjoner gjør dette mulig. Det er vi takknemlige for, og har tro på at nåtidspuls gir framtidspuls og sosial bærekraft.

Hobbyshopping og katta i sekken

Tror dere Steinkjer sanitetsforening og Oftenåsens venner selger lodd så det ljomer under Steinkjermartnan? Svaret er et rungende ja. Men tror dere igjen at lag og foreninger kan drives bare med inntekt av loddsalg og medlemsavgift? Nei du, der kom viktigheten av næringslivets bidrag inn igjen. Det er en symbiose dette.

Noe av det som gjør det interessant å bo et sted er at det finnes et yrende kulturliv, og en variert vrimmel av lag og foreninger. Det har vi allerede i Steinkjer, og bedre skal det bli – men hvor finner vi dem? Steinkjermartnan ønsker å være stedet der du kan møte foreningslivet. Her kan folk i alle aldre bli inspirert til engasjement, få nye venner og nye fritidsaktiviteter: Hva med å bli medlem i et politisk parti, en karateklubb, et historielag, et korps eller et ungdomslag? Martnan er stedet der dere kan ta første kontakt, og du får se og høre hva de driver med!

Rekruttering og arbeidskraft

I løpet av tre intense augustdager besøker rundt 50 000 martnasgjester sentrumsgatene. Her er det mange anledninger til å si «Hao!» Noe av det unike med Steinkjermartnan er at lokalt næringsliv er så synlige, og nytter høvet til å skinne med boder og stands. Her trenger ikke alt å handle om direkte salg av varer og tjenester, men også den gode samtalen om smått og stort. Det er stor mangel på arbeidskraft, og mange bedrifter trenger nye ansatte. Derfor er Steinkjermartnan en bra rekrutteringsarena og møteplass i jakten på nye arbeidstakere.

En stor takk til muliggjørerne, som bidrar med små og store pengebeløp, varer og tjenester – og ikke minst at våre partnere ser verdien i å låne bort sine flotte ansatte til nettverksbygging og komitearbeid. Vi trenger hverandre og til sammen utgjør dette et drømmelag i en byutvikling.

«Koss vart det, får vi lån herre liften i stedet ferr å betal leie, så får du to billetta te festen – vi træffes der!?» Ja til det også.

 

Maiken Lien Jørgensen

Daglig leder Steinkjer Arrangement as