Bærekraftig martna

DU HAR VEL HØRT OM FNs BÆREKRAFTSMÅL?

De beskriver verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaforandringene inne 2030.

Du kan lese mer om FN's bærekraftsmål HER

Selv om Steinkjermartnan jobber for å bli en grønnere og mer bærekraftig arrangør både før, under og etter gjennomføringen, blir vi ikke bedre enn våre utstillere.

Kanskje kan din bedrift, din stand eller din forening sikte mot en eller flere bærekraftsstjerner? Husk at alle kan ikke gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Vi oppfordrer dere derfor til å ta en titt på FN's 17 bærekraftsmål, og innta en bevisst holdning til dem. I påmeldingsskjemaet har vi lagt inn en rubrikk, der dere valgfritt kan føre inn hva dere aktivt gjør for å bli mer bærekraftige. Dette skal det bli fint å se tilbake til i evalueringene, og kanskje kan vi nå flere mål sammen.

Bruk gjerne sosiale media til å skryte av dere selv! #ettstegomgangen

Steinkjermartnan har valgt seg fem arbeidsmål:

3 God helse og livskvalitet

6 Rent vann og gode sanitærforhold

10 Mindre ulikhet

11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

17 Samarbeid for å nå målene

Alle ikoner plansje RGB_bokmål