Billettinfo 2021

Grunnet Covid-19 er billettsituasjonen for Steinkjermartnan 2021,3 foreløpig uavklart. Mer info kommer