Familiepark i Rismelen

Rismelen familiepark er en grønn lunge midt i hjertet av Steinkjer, klin inntil de travle martnasgatene. Det perfekte sted for familien å trekke seg litt unna. Familieparken inviterer til at både

familiepark
Foto av Tore Viem fra Steinkjer24

små og store kan boltre seg og leke seg. For Steinkjermartnan er det naturlig å legge familieaktivitetene hit.

Det kommer til å bli ulike aktiviterer for familien i tillegg til aktivitetsparken som er der fra før. Vi gleder oss til å ønske dere velkommen til Rismelen familiepark under årets martna. Følg med for oppdateringer fremover!

Sporbryter

Tradisjonen tro kommer Sporbryter til Steinkjermartnan!

Sporbryter er en liten familiebedrift som i de atten siste årene, har tilbudt både lange og korte turer med friske og glade huskyer i variert skogs- og fjellterreng i Ogndalsfjella, og i Blåfjella – Skjækerfjella Nasjonalpark. SporbryterSporbryter gir deg en variert , minneverdig og fin naturopplevelse – med både utfordringer og mestring.

Under Steinkjermartnan vil Sporbryter tilby aktiviteter som: Pil og bue, øksekasting, hundekosing, avslapping, salg av sveler og kaffe.

Du kan bli nærmere kjent med Sporbryter ved å klikke deg inn på deres nettsider.

Det vil også være aktiviteter for barna i Jernbaneparken.

Visste du at?

Rismelen som park ble ferdigstilt på slutten av 1950-tallet. I forbindelse med opprydding etter bombingen og krigsødeleggelsene under andre verdenskrig ble området brukt som fyllplass. Nå fremstår Rismelen som en grønn og attraktiv familiepark, et samlingspunkt for Steinkjers befolkning og til beundring av tilreisende.

Hvor kommer så navnet Rismelen fra? Navnet henspeiler på Riis garveri som lå i bakken opp fra elven. [Skrivemåten har nok forandret seg – fra to til én ‘i’ – i løpet av årene som har gått.] Hemming Peder Riis etablerte garveri i 1840. Etter den tid var garveriet i Riis-slekten fram til 1924.

I 1924 ble virksomheten solgt til Flårønning & Rønning A/S, under ledelse av Frithjof Rønning. Garveriet brant ned i 1940, og ble ikke bygd opp igjen etter andre verdenskrig.

Kilde: www.steinkjerleksikonet.no