Kart over området

Nye Steinkjer bygges – og gamle bygg rives.

Dette inebærer at det blir noen endringer i kartet i år. Matgata blir å finne i Torggata, ikke i Svein jarls gate.

Vi tegner nye kart så blekket spruter – oppdatering kommer snart!