Kart over området

 

Her er kartet over gateløpet i 2021. Endringer er gjort som følge av covid19.