Oppdrag for lag/foreninger

Under Steinkjermartnan har vi behov for å engasjere lag/foreninger til en del oppgaver. Vi betaler
som utgangspunkt kr. 100,- pr. dugnadstime som lag/foreninger påtar seg. Vi tar forbehold om at behovsoppsettet kan bli litt endret.
Tidligere turnuslister/vaktlister for renhold toaletter og renhold gater er tilgjengelig.

Under ligger oversikt over vårt behov, og vi ber lag/foreninger som er interessert melde inn interesse for en eller flere oppgaver på e-post til; [email protected]

Oppgave Dag Tidspunkt Sted Ant. Timer Ant. Personer Total timer
Teltrigging Tirsdag 16.00 -22.00 Torget 6 10 60
Nedrigging telt Søndag 12.00 – 18.00 Torget 6 10 60
Billettsalg Onsdag 19.00 – 22.00 Martnasboden 3 4 12
Billettsalg Fredag 17.00 – 19.00 Martnasboden 2 2 4
Billettsalg Fredag 19.00 – 01.00 Martnasboden 6 5 30
Bongsalg Torget Fredag 20.00 – 01.00 Salgsbod Torget 5 4 20
Billettsalg Lørdag 16.00 – 19.00 Martnasboden 3 3 9
Billettsalg Lørdag 19.00 – 01.00 Martnasboden 6 8 48
Bongsalg Torget Lørdag 20.00 – 01.00 Salgsbod Torget 5 8 40
Trafikkdirigering Torsdag 10.00 – 16.00 Strandveien 6 2 12
Trafikkdirigering Fredag 10.00 – 16.00 Strandveien 6 2 12
Trafikkdirigering Lørdag 10.00 – 15.00 Strandveien 5 2 10
Vakt festområdet Fredag 19.00- 02.00 Torget 7 12 84
Vakt festområdet Lørdag 19.00 – 02.00 Torget 7 20 140
Renhold toaletter Alle 09.00 – 24.00 Hele byen 120
Renhold gater Alle 09.00 – 24.00 Hele byen 120