Bli kjent med naustfunnet i Martenshagen

16:00 - 17:00

Martenshagan

Foreningen Gamle Steinkjer forteller om det spektakulære funnet av nausttufter fra eldre jernalder, mellom Kr.f. og 550 e.Kr.

fig-1-2-1000x1404

Under en utgraving i 2020 ble det gjort oppsiktsvekkende funn i Martenshagen, platået overfor Rismelen. Klare spor etter en det som trolig har vært stor naustkonstruksjon – en av de større bygningene vi kjenner til i Norge fra denne tiden. Funnene fastslår at Steinkjer har dype røtter minst 2.500 år tilbake i tid! For at flere kan bli kjent med det sensasjonelle naustfunnet, inviterer Foreningen Gamle Steinkjer og Steinkjermartnan til en samling ved informasjonstavlen i Martenshagen torsdag 10. august kl. 16.00
Arkeologene fra NTNU Vitenskapsmuseet fant restene av det som trolig var et stort naust. Med en bemerkelsesverdig størrelse – ca. 14,5 meter bredt og minst 35 meter bredt. Dateringer tyder på at bygget har vært i bruk fra slutten av 300-tallet e.Kr. til begynnelsen av 500-tallet. Analyser av kullprøver fra kokegroper viser at det har vært aktivitet i Martenshagen langt tidligere, allerede på 500-tallet f.Kr.