Vilkår og betingelser

 

 • For varegrupper hvor vi ønsker å begrense antall utstillere, vil tilbud om plass bli gitt etter en totalvurdering av Steinkjermartnan.
 • Alle utstillere må oppgi sitt varesortiment i påmeldingsskjemaet. Varer som selges uten å være oppgitt vil bli nektet solgt.
 • Det ilegges et purregebyr på 10% for betaling etter betalingsfristens utløp.
 • Utstillere som håndterer brannfarlig materiale, smultringsteking, grilling eller åpen flamme, skal ha brannteppe ved tilberedningsstedet og godkjent brannslukkingsutstyr i umiddelbar nærhet.
 • Ved bruk av gass er det pålagt å oppbevare gassflasker i låsbare skap.
 • Ved salg av næringsmidler er hver enkelt utstiller pålagt å søke tillatelse fra Mattilsynet. For kontaktinfo, les informasjon (link)
 • Det er ikke tillatt å parkere kjøretøy i handelsgata i åpningstiden.
 • På alle oppgitte priser kommer i tillegg 25% mva
 • Betaling av bodplass og evt strøm skal skje på forhånd. Kvittering må fremvises ved forespørsel. Ubetalt leie medfører bortvisning første dag. Det er utstillers plikt å sjekke at fakturaen stemmer overens med antall bestilte plasser. Ved uoverensstemmelser gi beskjed snarest.
 • Boder og stands må godkjennes av arrangøren.
 • Bestilt bodplass kan ikke overdras til andre uten arrangørens samtykke.
 • Avbestilte plasser faktureres med et avbestillingsgebyr på kr. 1000,- pr. plass etter 1. august.
 • Manglende oppmøte faktureres med full pris.
 • Handel skal foregå på anviste plasser. Eventuell flytting og justering av plass ut over markert område skal kun skje i samråd med arrangør.
 • Varespekter/innhold skal være lovlig innført, lovlig for salg. Det må påregnes kontroll av varesortiment fra politi og annen myndighet.
 • Salg av våpen-lignende gjenstander tillates ikke, men leketøy i form av vannpistoler i forskjellige farger tillates, dog ikke i sort.
 • Steinkjermartnan forbeholder seg retten til å bortvise utstillere hvis ikke varesortimentet stemmer med det som er oppført i bestillingen.
 • Brudd på våre betingelser kan medføre bortvisning fra Steinkjermartnan.