Informasjon/priser 2020

Vi ønsker deg varmt velkommen som utstiller i Steinkjermartnan 2020 og ønsker deg en handelsrik martna!
Steinkjermartnan vil i tillegg til handel legge vekt på å skape en folkefest for alle aldersgrupper.

Handelsområdet vil stort sett være det samme som under tidligere martnaer. Hovedløpet går gjennom Kongensgate fra krysset ved Grand Hotell og bort til Torget. Videre opp Elvegata, inn Skolegata. Nedre del av Svein Jarls gate vil bli stengt grunnet riving av bygg. Derfor vil Jernbaneparken bli benyttet og Torggata vil bli benyttet.

Det vil bli underholdning fra to scener; hovedscenen på Torget og lillescenen i Jernbaneparken. Besøk gjerne vår hyggelige Torgrestaurant på Steinkjer Torg, hjertet i martnan som vi liker å kalle det. Det er gratis adgang for publikum i hele handelsområdet.

Åpningstider

Handelsområdet åpner torsdag 6. august og har følgende åpningstider:

Torsdag   kl 10:00 – 18.30

Fredag kl. 10:00-19:00

Lørdag kl. 10:00-16:00

Rigging av boder kan foregå fra onsdag 5. august kl 08:00. Inn- og utkjøring i forbindelse med nedrigging i handelsområdet mellom kl. 1845 og 2100 torsdag er ikke tillatt.

Nedrigging må skje i tidsrommet umiddelbart etter kl. 16.oo på lørdag
Vi minner om at hver enkelt utstiller er ansvarlig for å fjerne sitt eget avfall etter nedrigging. Kostnad for fjerning av gjensatt søppel, paller etc blir fakturert utstiller i etterkant.
Søppelsekker kan hentes ved Martnaskontoret.

Priser

Deltakeravgift (for tre dager, pr. plass på 3 x 2,5 meter): 

Plassleie: Kongensgata, Elvegata og Svein Jarlsgt nedenfor Kongensgt.  Kr. 3000,- + mva

Plassleie: Torggata, Skolegata og øvre deler Svein Jarlsgt.  Kr. 2.500, – + mva

Leie av bryggebod (3 x 2,5 m): kr. 2000,- + mva

Leie av dobbelbod (6 x 2,5 m): kr 4.000,- + mva

Link til hjemmeside på utstilleroversikt; kr 150,- + mva

Rabatterte grupper:
Medlemmer i Steinkjer Næringsforum:  Rabatt pr. plass kr. 800,-  + mva
Lag og foreninger, lokalt håndverk og etc: Rabatt pr. plass kr. 800,- + mva 

Strømpriser ved forhåndsbestilling: (Etterbestilling ved ankomst medfører ekstragebyr kr. 100,- pr. uttak.)

Strøm inkl. forbruk 10 amp.: kr. 800,- + mva

Strøm inkl. forbruk 16 amp.: Kr. 1100,- + mva

Strøm inkl. forbruk 32 amp.: kr. 2200,- + mva

Strøm inkl. forbruk 63 amp.: kr. 3300,- + mva

Strøm til parkeringsplass        kr 1.000,- + mva

Vilkår

Ved å fylle ut skjemaet godtar du også betingelsene til Steinkjermartnan.

Påmelding

Du søker din deltakelse i Steinkjermartnan ved å benytte deg av vårt påmeldingsskjema. Påmeldingsfristen er 1. juni 2020. Det er viktig at alle har søkt plass innen påmeldingsfristen, da vi starter plassering av utstillere like etter fristens utløp.
Påmeldingsskjema finner du her, og vi setter stor pris på at du leser all informasjon før du søker.

Viktig informasjon

Alle utstillere (både lokale næringsdrivende og tilreisende) må registrere seg i martnaskontoret før rigging av bod starter. Martnaskontoret ligger på Steinkjer Torg, utenfor Steinkjer kirke. Vi minner om at det IKKE er tillatt å starte opprigging av bodplass før det er avklart med oss. Husk også å sjekke at dere har betalt faktura for leien, det er en forutsetning for å få rigge boden.

Vakthold

Arrangøren sørger for streifvakt i handelsgatene under hele arrangementet. Dersom ytterligere vakthold er ønskelig ber vi dere ta kontakt. Kostnader ved vakthold ut over arrangørens streifvakt må dekkes av den enkelte utstiller.

Arrangøren bærer ikke ansvar for utstilte varer eller annet utstyr, heller ikke nødvendige forsikringer i denne forbindelse. Dette gjelder også ved vannlekkasjer, vind etc i utleieboder.  Utstillere oppfordres derfor om å ta nødvendige forhåndsregler for å sikre eget utstyr.

Parkering

Det ikke tillatt å parkere kjøretøy i handelsgata i åpningstiden. Vi henviser til byens parkeringsplasser, samt at vi kan tilby gratis parkering ved Steinkjer barneskole/NORD Univsersitet. Parkeringsbevis fås ved henvendelse til Martnaskontoret.

Brannsikkerhet

Vi minner om at utstillere som håndterer brannfarlig materiale, smultringsteking, grilling eller åpen flamme skal ha brannteppe ved tilberedningsstedet, og godkjent brannslukningsutstyr i umiddelbar nærhet. Ved bruk av gass er det pålagt å oppbevare gassen i låsbare skap.

Salg av næringsmidler

Ved salg av næringsmidler skal den enkelte utstiller ha søkt om tillatelse fra Mattilsynet.Virksomheter som skal omsette mat og drikke skal kunne dokumentere at de er registrert hos Mattilsynet ved forespørsel, og har ansvar for å kunne ivareta regelverket. Mer informasjon finner du her. Mattilsynet har følgende kontaktinfo: Hamnegata 22, 7714 Steinkjer, telefon tlf. 22 40 00 00.

Beste utstiller

En jury vil bedømme årets deltakere og kåre beste utstiller. Kunngjøring og premiering skjer lørdag kl 12.00 på hovedscenen på torget.

Velkommen til en handelsrik Steinkjermartna!