Kontakt

E-post [email protected]

Årets martnaskomite

Anita Østby
Prosjektleder Steinkjermartnan

Epost: [email protected]
Tlf: +47971 88 606

Fredrik Wasshaug
Opplevelse/underholdning

Tlf: +47412 65 498

Anne Marthe Høgsnes
Marked

Tlf: +47900 90 700

Stina Maria Horg
Marked

Tlf: +47953 60 870

Nils Gøran Høin Schei
Teknisk/utstillere

Tlf: +47472 49 060

Laila Thane
Opplevelse/underholdning

Tlf: +47924 15 740

Stein Arild Lyng
Teknisk/utstillere

Tlf +47902 01 590

Kirsti B. Arntsen
Sekretæriat Steinkjer Næringsforum

Tlf +47984 50 806

Steinkjer Næringsforum er nå den formelle eier av Steinkjermartnan etter at Steinkjer Handelsstandsforening valgte å fusjonere med Næringsforumet.  Martnaskomiteen består av personer fra medlemsbedriftene som ønsker å gjøre en innsats for martnan, medlemmene i Næringsforumet, og for Steinkjer som handels- og opplevelsessenter i regionen.  Komiteen velges hvert år av styret i Næringsforumet.

Sekretariat for Steinkjermartnan er Steinkjer Næringsforum.