Kontakt

E-post [email protected]

Årets martnaskomite

Terje Bassminister Watterud
Prosjektmedarbeider Steinkjermartnan

Epost: [email protected]
Tlf: +47 95 17 53 40

Anita Østby
Prosjektleder Steinkjermartnan

Epost: [email protected]
Tlf: +47971 88 606

Fredrik Wasshaug
Opplevelse/underholdning

Tlf: +47412 65 498

Laila Thane
Opplevelse/underholdning

Tlf: +47 924 15 740

Anne Marthe Høgsnes
Marked

Tlf: +47900 90 700

Stina Maria Horg
Marked

Tlf: +47953 60 870

Nils Gøran Høin Schei
Teknisk/utstillere

Tlf: +47 472 49 060

Magnus Fuglår
Teknisk/utstillere

Tlf: +47 416 08 492

Edvard Iversen
Kommunikasjon

Tlf: +47 909 67 939

Steinkjer Næringsforum er nå den formelle eier av Steinkjermartnan etter at Steinkjer Handelsstandsforening valgte å fusjonere med Næringsforumet.  Martnaskomiteen består av personer fra medlemsbedriftene som ønsker å gjøre en innsats for martnan, medlemmene i Næringsforumet, og for Steinkjer som handels- og opplevelsessenter i regionen.  Komiteen velges hvert år av styret i Næringsforumet.

Sekretariat for Steinkjermartnan er Steinkjer Næringsforum.