Kontakt

E-post [email protected]

Telefon +47 480 99 181

Årets martnaskomite

Kirsti B. Arntsen
Leder av martnaskomiteen

Tlf: +47984 50 806

Fredrik Wasshaug
Opplevelse/underholdning

Tlf: +47412 65 498

Anne Marthe Høgsnes
Marked

Tlf: +47900 90 700

Stina Maria Horg
Marked

Tlf: +47953 60 870

Nils Gøran Høin Schei
Teknisk/utstillere

Tlf: +47472 49 060

Steinkjer Næringsforum er nå den formelle eier av Steinkjermartnan etter at Steinkjer Handelsstandsforening valgte å fusjonere med Næringsforumet.  Martnaskomiteen består av personer fra medlemsbedriftene som ønsker å gjøre en innsats for martnan, medlemmene i Næringsforumet, og for Steinkjer som handels- og opplevelsessenter i regionen.  Komiteen velges hvert år av styret i Næringsforumet.

Sekretariat for Steinkjermartnan er Steinkjer Næringsforum.