Kontakt

E-post [email protected]

Telefon +47 480 99 181

Årets martnaskomite

Elin Sæheim Fossvik
Leder av martnaskomiteen

Tlf: 469 29 209

Marit Nikolaisen
Underholdning

Tlf: 900 15 008

Stein Arild Lyng
Teknisk/utstillere

Tlf: 902 01 590

Anne Marthe Høgsnes
Marked

Tlf: 900 90 700

Stina Maria Horg
Marked

Tlf: 953 60 870

Stig Frode Mære
Underholdning

Tlf: 951 52 777

Svein Mortensen
Teknisk/utstillere

Tlf: 967 97 075

Steinkjer Næringsforum er nå den formelle eier av Steinkjermartnan etter at Steinkjer Handelsstandsforening valgte å fusjonere med Næringsforumet.  Martnaskomiteen består av personer fra medlemsbedriftene som ønsker å gjøre en innsats for martnan, medlemmene i Næringsforumet, og for Steinkjer som handels- og opplevelsessenter i regionen.  Komiteen velges hvert år av styret i Næringsforumet.

Sekretariat for Steinkjermartnan er Steinkjer Næringsforum.

Kirsti B. Arntsen

Daglig leder Steinkjer Næringsforum

Tlf: MK.Portrett.05984 50 806

E-post: [email protected]