Kontakt

E-post [email protected]

Årets martnaskomite

Terje Bassminister Watterud
Prosjektmedarbeider Steinkjermartnan
Epost: [email protected]
Tlf: 95 17 53 40

Fredrik Wasshaug
Opplevelse/underholdning
Tlf: 412 65 498

Laila Thane
Opplevelse/underholdning
Tlf: 924 15 740

Anne Marthe Høgsnes
Marked
Tlf: 900 90 700

Stina Maria Horg
Marked
Tlf: 953 60 870

Nils Gøran Høin Schei
Teknisk/utstillere
Tlf: 472 49 060

Magnus Fuglår
Teknisk/utstillere
Tlf: 416 08 492

Edvard Iversen
Kommunikasjon
Tlf: 909 67 939

Anita Østby
Daglig leder – Steinkjer Næringsforum
Epost: [email protected]
Tlf: 971 88 606

Steinkjer Næringsforum er nå den formelle eier av Steinkjermartnan etter at Steinkjer Handelsstandsforening valgte å fusjonere med Næringsforumet.  Martnaskomiteen består av personer fra medlemsbedriftene som ønsker å gjøre en innsats for martnan, medlemmene i Næringsforumet, og for Steinkjer som handels- og opplevelsessenter i regionen.  Komiteen velges hvert år av styret i Næringsforumet.

Sekretariat for Steinkjermartnan er Steinkjer Næringsforum.