Kontakt

Martnaskomiteen 2024

2023-mar-21-Steinkjermartnan-komite-01

Steinkjer Næringsforum er den formelle eier av Steinkjermartnan.  Martnaskomiteen består av personer fra medlemsbedriftene som ønsker å gjøre en innsats for martnan, medlemmene i Næringsforumet, og for Steinkjer som handels- og opplevelsessenter i regionen.

Ledelse og sekreteriat for Steinkjermartnan er fra 2022 lagt til selskapet Steinkjer Arrangement AS, som er et heleid datterselskap under Steinkjer Næringsforum. Les mer om Steinkjer Arrangement AS her: https://steinkjernf.no/steinkjer-arrangement-as

Jo Kristian Kvernland

Daniel Aalberg

Laila Thane

Rune Hammer

Tomas Arnesen

Lisa Gjølga

Mona Austli Elli