Kontakt

E-post [email protected]

Årets martnaskomite

Maiken Lien Jørgensen
Daglig leder
Epost: [email protected]
Tlf: 915 69 545

Fredrik Wasshaug
Opplevelser/underholdning
Tlf: 412 65 498

Laila Thane
Opplevelser/frivillighet
Tlf: 924 15 740

Kine Skatland Mork
Tlf: 938 82 683

Nils Gøran Høin Schei
Teknisk/utstillere
Tlf: 472 49 060

Magnus Fuglår
Teknisk/utstillere
Tlf: 416 08 492

Edvard Bergiton Iversen
Kommunikasjon
Tlf: 909 67 939

Stine Asprem

Tlf. 419 29 798

Steinkjer Næringsforum er den formelle eier av Steinkjermartnan etter at Steinkjer Handelsstandsforening valgte å fusjonere med Næringsforumet.  Martnaskomiteen består av personer fra medlemsbedriftene som ønsker å gjøre en innsats for martnan, medlemmene i Næringsforumet, og for Steinkjer som handels- og opplevelsessenter i regionen.  Komiteen velges hvert år av styret i Næringsforumet.

Ledelse og sekreteriat for Steinkjermartnan er fra 2022 lagt til det nyopprettede selskapet Steinkjer Arrangement AS, som er et heleid datterselskap under Steinkjer Næringsforum.