Om oss

Steinkjermartnan skaper en anledning som gir gode kommersielle muligheter både for næringslivet og frivillige lag og foreninger i Steinkjer og omegn. Vi bidrar til sentrumsutvikling, og synliggjør Steinkjers visjon om å være «Åpen, Lys og Glad!»

Steinkjermartnan_Illustrasjon_hao

En folkefest

Det skal boble av positiv energi – både dag og kveld!

Steinkjermartnan_illustrasjon_expanded

Et mangfold

Steinkjermartnan skal fenge de aller fleste

Steinkjermartnan_illustrasjon_handel

Handel

Lokal handelsstand og tilreisende selgere i skjønn forening

Steinkjermartnan_illustrasjon_barna

Opplevelser

Møteplassen Steinkjermartnan skal engasjere og skape minner for livet!

Om Steinkjermartnan

Steinkjer har en 800 år tradisjon som markedsplass ved enden av indre Trondheimsfjorden. Denne funksjonen har fortsatt i Steinkjer, samtidig som kommunen også huser fylkesadministrasjonen og andre fylkesdekkende virksomheter.

I likhet med martna andre steder dekket Steinkjermartnan opprinnelig et behov for utveksling av varer mellom folk fra byen og bygdene omkring en avgrenset tid på året. De forskjellige martnaene hadde forskjellige spesialiteter. For Steinkjers vedkommende handlet det først og fremst om utveksling av jordbruksvarer og et ønske om å skape handel mellom svensker og folk fra sjødistriktene (Stene ”Bli dus med Steinkjer”).

Steinkjermartnan_illustrasjon_servering2
Steinkjermartnan_illustrasjon_stafetten2

Steinkjer Arrangement

Steinkjermartnan driftes i dag av Steinkjer Arrangement as, som er et heleid datterselskap under Steinkjer Næringsforum. Selskapene jobber tett sammen med videre utvikling og hovedretning for arrangementet. Overskuddet av martnan skal benyttes til å fremme arrangementet, handel og utvikling i Steinkjer. Vi har samarbeid med kommunen i attraktivitetsprogrammet “Åpen, Lys og Glad”. Dette arbeidet omfatter økt bolyst, et attraktivt og vitalt sentrum, og å tiltrekke seg kompetente medarbeidere til våre medlemsbedrifter. I tillegg til martnan støtter vi opp under andre arrangement og aktiviteter som er med å kjennetegner Steinkjer som en arrangementsby.

Martnastradisjon siden 1860

Steinkjers første martna var vintermarkedet siste fredag i februar 1860. Dette ble omtalt som en suksess med kremmere både fra Trondhjem og Jämtland. Dårlige avlinger fra midten av 1860 reduserte markedet betydelig og en fikk en oppblomstring av ”drukkenskap, opptøyer og fredsforstyrrelse” som medførte at vintermarkedet i 1870 ble det siste i denne omgangen.

Tradisjonen ble gjenopptatt i 1880 med fokus på omsetning av hest og kveg. En så samme utvikling som sist. Da betydningen av et møtepunkt for omsetning av hest og kveg ble redusert kom de mer uheldige sidene ved martnan som fyll og ordensforstyrrelse i framgrunnen og martnan ble nok en gang avviklet i 1914.

I 1964 ble det igjen blåst liv i tradisjonen for å understreke Steinkjer historiske og nåværende rolle som handelsby. Og siden 1964 er tradisjonen holdt, år etter år… Og i martnans ”nyere tid” alltid i uke 32.

Steinkjermartnan_illustrasjon_hode2
Steinkjermartnan_illustrasjon_handel

Steinkjermartnan i dag

Martnan er en tradisjonsrik start på høsten, og en ”friplass” svært mange kommer hjem til for det sosiale. Arrangement har noe for de aller fleste! Et yrende folkeliv med kulturelt påfyll og gode opplevelser skal bidra til økt handel. Steinkjermartnan er engasjert, folkelig og profesjonell. Vi har stort fokus på gode opplevelser til barn og unge. Steinkjermaretnan jobber aktivt mot å bli et mer bærekraftig arrangement; vi ønsker også å bidra til å utjevne sosial uliket med en rekke gratis arrangementer og aktiviteter.